Wijziging verkooprecht vanaf 1 januari 2022

Wijziging van het tarief van het verkooprecht

1. Verlaging van het verkooprecht bij de aankoop van de enige eigen woning
– Bij de aankoop van de enige eigen woning is vanaf 1 januari 2022 3 procent (voorheen 6 procent) registratiebelasting verschuldigd.
– Bij een ingrijpende energetische renovatie (IER) of sloop en herbouw van deze woning betaalt u nog maar 1 procent (voorheen 5 procent) registratiebelasting.
– De bijkomende rechtenvermindering voor woningen onder het grensbedrag van 200.000/220.000 euro wordt gehalveerd van 5.600 euro naar 2.800 euro, terwijl de vermindering van 4.800 euro wordt teruggebracht naar 960 euro. Deze vermindering is evenredig met de verlaging van het tarief.

2. Verhoging van het verkooprecht bij de aankoop van een tweede eigendom
Het algemeen tarief voor de aankoop van andere dan de enige eigen woning, zoals een tweede eigendom, stijgt van 10 procent naar 12 procent.

Een uitzondering wordt gemaakt voor de aankoop van landbouwgronden en natuurgebieden, waarvoor het tarief van 10 procent behouden blijft.

Deze nieuwe tarieven zullen van toepassing zijn op alle koopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2022. De datum van de authentieke akte is daarbij bepalend.

Afschaffing van de meeneembaarheid
Meeneembaarheid betekent dat u het verkooprecht (registratiebelasting) ten belope van maximum 13.000 euro, dat u op een vorige woning betaald hebt, kunt aftrekken van het verkooprecht dat u op een volgende woning moet betalen. Deze meeneembaarheid wordt afgeschaft met ingang van 1 januari 2024.

Keuzemogelijkheid :

Tot en met 31 december 2023 heeft u voor een enige eigen woning als overgangsmaatregel de keuze:

Ofwel kiest u voor de nieuwe tarieven (3% en 1%), zonder meeneembaarheid;
Ofwel kiest u voor de oude tarieven (6 en 5%), met meeneembaarheid.
Ook het nieuwe algemeen tarief van 12 procent kan u nog gedurende 2 jaar combineren met de meeneembaarheid.
(Bron: Vlaamse Overheid) – link naar artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *