Vergunningsplicht, vrijstelling of melding

Een Velux in uw dak, een nieuw terras aanleggen, een tuinhuis bouwen of een aanbouw  voor die keuken waarvan je al jaren droomt? Wanneer moet je nu een vergunning aanvragen?

In principe heb je voor alle bouwwerken een vergunning nodig. Het herbouwen of verbouwen van een bouwwerk, afbraakwerken, ondergrondse of verplaatsbare constructies horen daar ook bij. Ook voor het ontbossen, vellen van hoogstammige bomen, aanmerkelijke reliëfwijzigingen, bepaalde gebruikswijzigingen van de grond (vb. in een landbouwgebied een hoeve gebruiken als woning), de aanleg van verhardingen en voor reclameconstructies.

Maar er zijn ook uitzonderingen voor een aantal kleinere werken. Ze mogen dan wel niet strijdig zijn met de geldende reglementeringen. Als je bv een tuinhuis plaatst, moet je de afstand ten opzichte van de perceelsgrenzen nog altijd respecteren. Voor veel van die werken geldt dan ook dat er geen vergunningsplichtige functiewijziging mee gepaard gaat, noch een wijziging van het aantal woongelegenheden. Vaak wordt ook vermeld dat de werken aan een vergund gebouw moeten gebeuren of in de directe omgeving ervan. Onder dit laatste verstaat men binnen een straal van 30 meter van de uiterste grenzen van het woongebouw.

De eenvoudigste manier om te weten of jouw project onder de vergunningsplicht valt, is door te surfen naar https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/gebouw. Dit is een zeer duidelijk opgemaakte website van de Vlaamse Overheid waar je in enkele snelle stappen een antwoord krijgt.

Uiteraard kan Woningschatter/Aankoopadvies je ook verder helpen met je dossier of bij de indiening van je vergunningsaanvraag, Bel ons op met je vraag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *